คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

Filter by Date

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

อัปเดตล่าสุด: {{ratesData.lasUpdatedTime}}, {{ratesData.lasUpdatedDate}}, {{formattedDayLabel.lastUpdatedDay}} (Round {{ratesData.round}})

Currency Currency Code Buying Rates Selling Rates
Buying Sight Bill Telegraphic Transfer Telegraphic Transfer
{{item.rowName}} {{item.backendCode}} {{item.buyOD}} {{item.buyTT}} {{item.sellOD}}

CIMB Thai Care Center

0 2627 7777

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777