คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “งานรออนุมัติ"

 

ขั้นตอนที่ 3

กดเลือกหลายรายการ

เพื่ออนุมัติ / ยกเลิก ในครั้งเดียว


ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัส OTP หรือ Token

ขั้นตอนที่ 5

ผลการอนุมัติ

ดาวน์โหลดแอป BizChannel@CIMB Mobile App ได้ที่