คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ CIMB Junior Golf Development ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านกีฬาภายใต้การดำเนินงานของ CIMB Foundation ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค   โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา  CIMB Junior Golf Development ได้ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศไทยมาแล้วกว่า 50 คน

กิจกรรมที่ผ่านมา

พ.ศ. 2556-2557: CIMB Foundation ได้จัดโปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์ (ประกอบด้วยค่ายฝึกอบรม 10 วัน และรายการแข่งขันระดับเยาวชน 2 รายการ) ที่ เมืองซาน ดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแข่งขันในรายการ San Diego Junior Masters and Callaway Junior World Golf Championships โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนชาวไทยที่เข้าร่วม ดังนี้

 

 •  พ.ศ. 2556: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย ปาจารีย์ อนันต์นฤการ และ แดนไท บุญมา
 •  พ.ศ. 2557: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย และ วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย

 

พ.ศ. 2554-2555: จัดค่ายฝึกอบรม 6 ครั้ง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละค่ายใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

พ.ศ. 2553-2554 โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ PGA Tour Academy นำนักกอล์ฟเยาวชนอันดับต้นของโครงการเดินทางไปที่สนาม TPC Sawgrass เพื่อสัมผัสประสบการณ์กีฬากอล์ฟในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศในสนามTPC แผนกส่งสัญญาณออกอากาศการแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนชาวไทยที่เข้าร่วม ดังนี้

 

 • พ.ศ. 2553: แดนไท บุญมา และ วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย
 • พ.ศ. 2554: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย และ เบญญาภา นิภัทร์โสภณ