คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

ฝ่าวิกฤตอุทกภัยปีพ.ศ. 2553–2554

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท ในการเดินสายส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร รวม 1,400 ครัวเรือน พร้อมทั้งจัดซื้อเรือยนต์ 25 ที่นั่ง มอบให้ยังกรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่ออพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่ยากเข้าถึง อีกทั้งสมทบทุนร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity Thailand) เพื่อทำการระดมเงินทุนจากพนักงาน และพันธมิตรในการวางแผนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด โดยหวังให้ผู้ประสบภัยได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยรูปแบบการช่วยเหลือระยะ สั้น เข้าถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง

 

 • บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 • มอบเรือไฟเบอร์ น้ำดื่ม ผ้าห่ม และถุงยังชีพแก่หลายชุมชนใน อ.บางบาล และ ต.บ้านรุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริจาคเงินให้แก่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย โดย   การจัดรถบริการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคหลังน้ำท่วมอย่างครบครัน เข้าถึงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง อาทิ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.นาหม่อม ฯลฯ
 • ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของผ่านสื่อมวลชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ ช่อง 9

 

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) กรุงเทพฯ
ที่อยู่: อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0 2664 0644 
โทรสาร: 0 2664 0645
เว็บไซต์: www.habitatthailand.org