คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน “บุญต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รวมพลังอาสาสมัครคน "กล้า" ซึ่งรวมถึงพนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุวรรณภูมิรวมกว่า 200 คน มาสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยปฏิบัติภารกิจปลูกพันธุ์ไม้ ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์ต่อการประมงชายฝั่ง และอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและศูนย์ศึกษาระบบนิเวศวิทยา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ต.บางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้เปิดบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย “เพื่อบุญต้นกล้าปลูกป่าชายเลน” นำเงินบริจาคสมทบจัดซื้อต้นลำพูและต้นแสมขาวจำนวนกว่า 3,000 ต้น

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: เลขที่ 64 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0 2709 5005
โทรสาร: 0 2323 3073
เว็บไซต์: www.bangpunature.com