• บัญชีเงินฝาก CIMB Biz US Dollar
  • ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 0.30% ต่อปี
  • รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
  • ฟรีค่าธรรมเนียม โอนเงินต่างประเทศ
  • ฟรีค่าธรรมเนียม รับเงินจากต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ยอดเงินฝากสกุล USD อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ขั้นที่ 1  ยอดเงินต่ำกว่า 20,000 US Dollar 0.00%
ขั้นที่ 2  ยอดเงินตั้งแต่ 20,000 US Dollar ขึ้นไป* 0.30%
*อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่จะได้รับ 0.00% -0.30%

เปิดบัญชีง่าย

  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำต่อเดือนเพื่อรับสิทธิประโยชน์
  • สำหรับลูกค้านิติบุคคล นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น ลูกค้าสถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุน  สหกรณ์ รวมถึงนิติบุคคลอื่นที่ธนาคารกำหนดทีมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย
  • เปิดบัญชี CIMB Biz US Dollar ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาหลังสวน สาขาสยามพารากอน สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ สาขาหาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินต่างประเทศ เฉพาะค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Transaction Banking Hotline 02 626 7771