คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “3 ล้านกล้า ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ  “3 ล้านกล้า ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง” ของมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดตาก เชียงใหม่ สระแก้ว และเลย เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าพะยูงทดแทนป่าเดิมที่ถูกลักลอบตัดทำลายลงไปเป็น จำนวนมาก โดยโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มอบเงินสำหรับการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ต้น พะยูงเจริญเติบโตจนกลายเป็นผืนป่าอีกด้วย