คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน เชิญชวนผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนในย่านถนนหลังสวน พร้อมด้วยพนักงานธนาคารร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทางหนึ่งด้วย