คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ เรียนเล่นแสนสนุก นอกห้อง เรียน ที่“คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ” โดยการเขียนบอกเล่าถึงอาชีพที่ฝันอยากจะเป็นหรือความฝันต่างๆ ของตนเอง มายังธนาคาร และทำการคัดเลือกเหลือ 12 โรงเรียน (นักเรียน 5 คนและคุณครู 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน) เพื่อเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมแพคเกจทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ และที่คิดส์ซาเนีย จำนวน 3 วัน 2 คืน ฟรี ซึ่งธนาคารได้ทำการรับสมัครพนักงานจิตอาสา เพื่อร่วม กันช่วยดูแลเด็กนักเรียนในช่วงวันจัดกิจกรรมอีกด้วย