คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์ และการทดลองให้แก่โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ในโอกาสที่ธนาคารได้ทำบุญทอดกฐินธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556

 

โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่: หมู่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร
โทรศัพท์: 032 735 032
เว็บไซต์: http://wadnumpu.wordpress.com/page/3/