คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ละห้องสมุดชุมชน” โรงเรียนบ้านท่าไทร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

แม้จะเป็นโรงเรียนท่าไทรจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ตัวเมือง แต่ก็ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จะช่วยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้แก่เด็กนักเรียน ด้วยเหตุนี้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จึงได้ประสานความร่วมมือกับลูกค้าของสายพาณิชย์ธนกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจและสาขาในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มพันธมิตร เช่น บริษัท มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด จำกัด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด ในการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทั้งในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนและชุมชนใน อ.หาดใหญ่ สามารถได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสาร โดยธนาคารหวังว่าจะช่วยพัฒนาโอกาสและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเอง และประกอบอาชีพต่อไป  

 

โรงเรียนบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 088 788 6298, 089 462 8380
เว็บไซต์: www.school.skz2.go.th/btsr