คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จ. เชียงราย

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 600-800 เมตร โดยร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมเกมสันทนาการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน 290 คน ที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหว