คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี* และ

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*

สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

 • สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน : ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
  - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน : ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 พ.ค. 66
 • ธนาคารอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่ เป็นต้น
   

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูล

(บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี*)

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

(บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*)