คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน และ 6 เดือน* สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

1.90%
ฝากประจำพิเศษ 6 เดือน 2.00%

สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี

 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
  - เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  - เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31 พฤษภาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร