คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด
ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

ยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 0.25%

ยอดเงินมากกว่า 100,000 ถึง 3 ล้านบาท

1.50%

ยอดเงินมากกว่า 3 ล้าน ถึง 50 ล้านบาท

1.90%
ยอดเงินมากกว่า 50 ล้าน ถึง 500 ล้านบาท 0.95%
ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 0.25%

อัตราดอกเบี้ย

 • บัญชีออมทรัพย์ Preferred Savings : สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร