คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด
ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

ยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 0.25%

ยอดเงินมากกว่า 100,000 ถึง 1 ล้านบาท

1.50%

ยอดเงินมากกว่า 1 ล้าน ถึง 3 ล้านบาท

1.80%

ยอดเงินมากกว่า 3 ล้าน ถึง 50 ล้านบาท

1.90%
ยอดเงินมากกว่า 50 ล้าน ถึง 500 ล้านบาท 0.95%
ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 0.25%

อัตราดอกเบี้ย

  • บัญชีออมทรัพย์ Preferred Savings : สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน