คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Deposit

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน*

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

2.00%

 • สำหรับบุคคลธรรมดา 
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท 
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31 กรกฎาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ดาวน์โหลดตารางเปิดเผยข้อมูล