คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

ฉลองครบรอบ 15ปี CIMB Thai 
รับ Preferred Point สูงสุด 10,000 คะแนน!!

      

 

สมากชิก CIMB Preferred รับคะแนนพิเศษ Preferred Point สูงสุด10,000* คะแนน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ร่วมรายการ**

 

 • ยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 15 ล้านบาท รับ 10,000* คะแนน
 • ยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นที่1.5 ล้านบาท <15 ล้านบาท รับ 500 คะแนน
   

 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ preferred.cimbthai.com หรือ ติดต่อผู้ดูแลบัญชีส่วนตัวของท่าน หรือ โทร. 02 626 7888 ทุกวัน
   

หมายเหตุ :

**ผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ร่วมรายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกัน, ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดรอง, กองทุนรวมทุกประเภทที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป, หุ้นกู้อนุพันธ์ และ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นตามที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้น หุ้นกู้ตลาดแรก) 

 

***ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกัน