• บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ธุรกรรมไร้พรมแดน


w

 • ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ และรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • สามารถโอนเงินไปทั่วทุกมุมโลกได้ภายในวันเดียวกัน

โอนเงินในอาเซียน
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง
200 บาท
w

 • ค่าธรรมเนียม 0.25% ของยอดเงินโอนเข้า ขึ้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท

โอนเงินทั่วโลกผ่าน
Internet Banking
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง
250 บาท

 • ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 250 บาทต่อรายการ สำหรับการโอนเงินทุกประเทศทั่วโลก 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
CIMB Preferred

w

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ขั้นตอนการส่งเงิน

1. ผู้ขอโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น 'ใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศ(Application for International Remittance) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

2. กรณีโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

3. การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านได้ทำการตกลงไว้กับธนาคาร หรือติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนแล้วแต่กรณี

4. ธนาคารจะทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศเมื่อทราบผลการตัดบัญชีของผู้สั่งโอนเป็นที่เรียบร้อย

ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดโดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 • ขั้นตอนการรับเงิน
  รับเงินโอนจากต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ค่าธรรมเนียม
  0.25% ของยอดเงินโอนเข้า ขึ้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท

เงื่อนไข

1. ธนาคารไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้

2. ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น และไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้รับปลายทางอาจโดนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากธนาคารของผู้รับปลายทาง

4. วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การโอนตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

5. สมาชิก CIMB Preferred จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อ

 • ทำธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาที่มีศูนย์รับรองสมาชิก (Preferred Center)
 • เฉพาะการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และเป็นการโอนโดยสมาชิก CIMB Preferred ในต่างประเทศ