คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพแมว อายุไม่เกิน 5 ปี

และคูปองส่วนลดบริการอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง (3,000 Points)

3,000 Points (Expire : 31 December 2024)

 • คูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับน้องแมวที่คุณรัก (อายุ ไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 1 ใบ จาก Thonglor Pet International Hospital
  • ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
  • ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
  • ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด
  • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจหาระดับโปรตีนในเลือด
  • ตรวจปัสสาวะ
 • ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • และ คูปองส่วนลดบริการอาบน้ำ ตัดขนสัตว์เลี้ยง 200 บาท จำนวน 2 ใบ
 • ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
 • เมื่อแลกสิทธิประโยชน์แล้วท่านสามารถยืนยันที่อยู่การจัดส่งสิทธิประโยชน์ ผ่านแอพ myPreferred หรือ สามารถติดต่อแลกสิทธิประโยชน์ได้ที่ CIMB Preferred Concierge  
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่อยู่ในชุดกิฟต์เซต หรือ หักส่วนลดในกรณีที่ไม่รับรายการใดรายการหนึ่งในชุดกิฟต์เซตได้ 
 • สินค้าจะจัดส่งออกจากผู้ให้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ทำการแลกรับสิทธิประโยชน์ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้ทำการแลกรับสิทธิประโยชน์ 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด 
 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้น ๆ กับผู้ให้บริการโดยตรง 
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรุณาติดต่อ CIMB Preferred Concierge โทร. 02 021 0182 เพื่อแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการจัดส่ง