คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel - Deluxe Ocean View (1 Night) 3,500 Points

D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel ห้องพัก Deluxe Ocean View 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน

3,500 Points (Expire : 31 December 2024)

D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel - Deluxe Ocean View (1 Night) 3,500 Points 

สำหรับเข้าพักโรงแรม D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน

 

 • ห้องพัก Deluxe Ocean View
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน 

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกับทางโรงแรมเพื่อยืนยันวันเข้าพักอีกครั้ง
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเข้าพักและสงวนสิทธิ์ประเภทห้องพักที่ระบุเท่านั้น 
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเข้าใช้บริการ โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกับทางโรงแรมเพื่อยืนยันวันเข้าพักอีกครั้ง
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 15 วัน หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้น ๆ กับผู้บริการโดยตรง
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • ในการสำรองเข้ารับบริการในวันศุกร์และวันเสาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์สำหรับโรงแรม D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองห้องพักช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเทศกาลและช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 และ 1 10 มกราคม 2568 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel โทร. 038 418 999