คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

Car Rental - Toyota Camry 2.0 AT or Equivalent Model 2,200 Points

Voucher สำหรับเช่ารถยนต์รายวัน ​

Toyota Camry 2.0 AT หรือเทียบเท่า จำนวน 1 voucher

2,200 Points (Expire : 31 Dec 2024)

Car Rental - Toyotal Camry 2.0 AT or Equivalent Model 2,200 Points

Voucher สำหรับเช่ารถยนต์รายวัน ​Toyota Camry 2.0 AT หรือเทียบเท่า จำนวน 1 voucher

 

 • คูปองเช่ารถยนต์ Toyota Camry 2.0 AT หรือเทียบเท่า จำนวน 1 voucher
 • สามารถใช้งานได้เฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้น

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 021 0182  หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์” เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 3 วัน หรือในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • ในกรณีที่ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีนำรถยนต์มาคืน รถยนต์ของท่านต้องมีน้ำมันเต็มถัง หรือในกรณีที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ต้องมีแบตเตอรี่คงเหลือไม่น้อยกว่า 25% โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีที่การส่งมอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีคืนรถยนต์ล่าช้ากว่า 3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเต็มจำนวนในอัตราค่าบริการ 1 วัน
 • กรณีคืนรถยนต์เร็วกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการส่วนเพิ่ม 25% ของอัตราค่าบริการ 1 วัน
 • ค่าบริการอื่นใด นอกเหนือจากมูลค่า E-Voucher ค่าเช่ารถยนต์ เช่น วงเงินมัดจำ ค่าส่งมอบรถตามระยะทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าบริการเติมเชื้อเพลิง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าบริการอื่นใด ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าบริการกับผู้ให้บริการโดยตรง โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการกับผู้ให้บริการอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อายุ 21 ปีขึ้นไป และผู้มีบัตรเครดิตสำหรับการวางมัดจำ
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge โทร. 02 021 0182