คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

ASAI Bangkok Hotel (1 Night) 3,000 Points

ASAI Bangkok Hotel (Chinatown, Sathorn) สำหรับการเข้าพักโรงแรม ASAI Bangkok สาขา Chinatown หรือ Sathorn

3,000 Points (Expire : 31 December 2024)

ASAI Bangkok Hotel (1 Night) 3,000 Points

สำหรับการเข้าพักโรงแรม ASAI Bangkok สาขา Chinatown หรือ Sathorn 

 

 • ASAI Bangkok Chinatown จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ห้องพัก Comfy พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน 
 • ASAI Bangkok Sathorn จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ห้องพัก Cosy พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน 

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกับทางโรงแรมเพื่อยืนยันวันเข้าพักอีกครั้ง
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าพักและสงวนสิทธิ์ประเภทห้องพักที่ระบุเท่านั้น 
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้น ๆ กับผู้บริการโดยตรง
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • ในการสำรองเข้ารับบริการในวันศุกร์และวันเสาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงห้องพักสำหรับโรงแรมในเครือ Dusit Thani, dusitD2 และ ASAI ในทุกกรณี 
 • สิทธิประโยชน์สำหรับโรงแรม ASAI ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองห้องพักช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเทศกาลและช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 และ 1 10 มกราคม 2568 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  • ASAI Bangkok Chinatown โทร. 02 220 8999
  • ASAI Bangkok Sathorn โทร. 02 231 8999