คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Voucher สำหรับรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 1 ท่าน ณ ร้านอาหาร Goji Kitchen + Bar - Bangkok 

เฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น

2,500 Points (Expire : 31 December 2024)

Voucher สำหรับรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 1 ท่าน ณ ร้านอาหาร Goji Kitchen + Bar - Bangkok 

เฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น

 

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
 • บัตรรับประทานบุฟเฟต์ดินเนอร์นานาชาติสำหรับ 1 ท่าน มูลค่า 2,500 บาท ณ ห้องอาหาร Goji Kitchen + Bar, Bangkok
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดีเท่านั้น 
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี 

Other Terms and Conditions

 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • ท่านสามารถนำรหัสอ้างอิงที่ได้รับ ติดต่อสำรองสิทธิ์ที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ CIMB Preferred Concierge
 • ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับบริการในวันที่ 24, 25 และ 31 ธันวาคม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Goji Kitchen + Bar โทร. 02 059 5999