E-Voucher Starbucks มูลค่า 500 บาท สามารถใช้ได้ทุกสาขา

500 Points (Expire : 31 Dec 2024)

E-Voucher Starbucks มูลค่า 500 บาท สามารถใช้ได้ทุกสาขา
 
  • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
  • บัตรกำนัลสำหรับเครื่องดื่มและขนมหวาน มูลค่า 500 บาท ณ ร้าน Starbucks 
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred 
  • กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี 
  • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง

More info

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
  • สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า Starbucks โทร. 023 390 996