คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Wealth credit line

ยกระดับประสบการณ์ลงทุน กับ Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ยกระดับประสบการณ์ลงทุน กับ Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.35% ต่อปี (MRR-5.90%) สำหรับลูกค้า WCL ที่มีหลักประกันต่อไปนี้

 • พันธบัตรรัฐบาล
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง A- ถึง AAA
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ของ CIMBT
 • หุ้นกู้บริษัทเอกชน ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA

 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

หมายเหตุ: MRR = 9.25% ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 66

 

#IPrefer

#WealthCreditLine #ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #CIMBTHAIBank