คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

Airport Services - Fast Track and Golf Cart (BKK) 3,500 Points

บริการช่องทางด่วน (Fast Track) และ รถกอล์ฟไฟฟ้า (Golf Cart) ขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3,500 Points (Expire : 31 Dec 2024) 

Airport Services - Fast Track and Golf Cart (BKK) 3,500 Points บริการช่องทางด่วน (Fast Track) และ รถกอล์ฟไฟฟ้า (Golf Cart) ขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง จำนวน 1 ครั้ง
 
 • บริการสำหรับผู้โดยสารเดินทางครั้งละ 1 ท่าน
 • สามารถใช้บริการได้เฉพาะขาเข้า เที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น
 

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์” เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • บริการช่องทางด่วน (Fast Track) และ รถกอล์ฟไฟฟ้า (Golf Cart) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับผู้โดยสารเดินทางครั้งละ 1 ท่าน
 • สามารถใช้บริการได้เฉพาะขาเข้า เที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับบริการ กรุณาแจ้งความประสงค์กับ CIMB Preferred Concierge ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้าใช้บริการ 
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge โทร. 02 021 0182