คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

ห้องพักรับรอง The Coral Executive Lounge

1,400 Points (Expire : 31 Dec 2024)

 • The Coral Executive Lounge (DMK, HKT, CNX, UTH, HDY, CEI) 1,400 Points
 • บริการห้องพักรับรองสามารถใช้ได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ และอุดรธานี
 • สำหรับการใช้บริการจำนวน 1 ครั้ง
 • สามารถใช้บริการห้องพักรับรองได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) ก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สมาชิกสามารถใช้บริการ The Coral Executive Lounge ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ หรืออุดรธานี ระยะเวลารับบริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/สมาชิก/วัน หากเกินกว่านี้ สมาชิกต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้บริการในอัตราตามที่ห้องรับรองนั้นๆ กำหนด 
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการนวด บริการสปา 
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์” เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 3 วัน หรือในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge โทร. 02 021 0182