คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

CIMB Preferred Concierge

บริการให้ความช่วยเหลือด้านไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามต้องการอย่างไร้กังวล

CIMB Preferred Concierge

0 Points (Expire : 31 December 2024)

    บริการให้ความช่วยเหลือด้านไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามต้องการอย่างไร้กังวล

 

บริการ the butler service จะประกอบด้วย

 • 1. Personal Assistance
 • 2. Travel Assistance
 • 3. Roadside Assistance 
 • 4. Medical Assistance
 • 5. Home Assistance
 • 6. Mental Health Assistance
 • 7. Kid Assistance
 • 8. Pets Assistance

 

    ท่านสามารถแลกรับสิทธิพิเศษนี้ และติดต่อ CIMB Preferred Concierge 02 021 0182 เพื่อใช้บริการ the butler service ตลอด 24 ชั่วโมง

 

    Roadside Assistance ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นจำนวน 1,500 บาท/ครั้ง/ปี กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนติดต่อเพื่อรับบริการ

More information

เงื่อนไขสำหรับการให้บริการ CIMB Preferred Concierge 

 • กรุณาแลกรับสิทธิประโยชน์นี้ให้เสร็จสิ้น และติดต่อ CIMB Preferred Concierge เพื่อรับบริการ the butler service
 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred 
 • กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี 
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 021 0182 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อนี้ถือเป็นข้อยกเว้นและไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการให้บริการให้ความช่วยเหลือของ the butler service หรือการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับ Roadside Assistance Service
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าผู้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้บริการ the butler service ณ วันที่ขอรับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดหาบริการ หรือค้นหาข้อมูลใด ๆ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเพื่อการพาณิชย์ หรือหากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นของอนุรักษ์ ผิดกฎหมาย ต้องห้าม ตามมาตราที่ระบุในกฎหมายไทย การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกค้าจะถือเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ
 • การให้บริการจะไม่ครอบคลุมรถยนต์ของลูกค้าที่มีมากกว่า 4 (สี่) ล้อ 
 • รถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับการดัดแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต รถแข่ง รถลาก รถให้เช่าทั่วไป และรถรับจ้าง
 • รถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับการดัดแปลง ติดตั้ง หรือแก้ไข ให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิมของผู้ผลิตในบางส่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเชื้อเพลิง หรือการติดตั้งแก๊ส หรือการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการดัดแปลงดังกล่าว
 • รถบรรทุกเกินพิกัดตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือการใช้ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค์
 • กรณีสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน เหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ จะให้บริการกับลูกค้าที่ขับยานพาหนะภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริเวณพื้นที่ปิดการจราจร หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า
 • กรณีรถยนต์ของลูกค้าเสียสืบเนื่องมาจากรถยนต์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับจากการบริการซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย
 • หากไม่มีลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุในเวลาที่ช่างหรือบริการรถยก-รถลาก ออกให้บริการ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าหลังจากที่มีการยก-ลากรถของลูกค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้ายินยอมหรือเป็นผู้ระบุแล้ว 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกับปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อม ตลอดจนค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้น เมื่อยก-ลากรถไปถึงสถานที่ดังกล่าวแล้ว
 • เฉพาะในการให้บริการประเภทช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของรถยนต์ และสินค้าพาณิชย์ต่าง ๆ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือถูกขโมยสิ่งของหรืออุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ ลูกค้าควรอยู่กับรถยนต์ในระหว่างการให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์ของลูกค้าเสีย สืบเนื่องมาจากการเรียกคืนของผู้ผลิต 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากกรณีที่รถยนต์ได้รับการบริการจากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของช่างซ่อมของตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ ภายในเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอรับบริการ
 • ขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึงการจัดส่งรถยก-รถลาก เพื่อเคลื่อนย้ายยานพาหนะของลูกค้า ระหว่างอู่หรือศูนย์บริการหนึ่ง ไปยังอู่หรือศูนย์บริการอีกแห่งหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก กรณีการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ หรือไม่ได้มาจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์
 • การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกค้า จะถือเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการให้บริการไม่สำเร็จ หรือ ให้บริการล่าช้า ที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมและป้องกัน เช่น เหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สภาวะอากาศที่ผิดปกติ, ภาวะขาดแคลนเครื่องมือ, อุปกรณ์, แรงงาน, พลังงาน หรือในกรณีประสบปัญหาด้านการสื่อสารในบางพื้นที่ที่เข้าให้บริการ ทั้งนี้ CIMB Preferred Concierge จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที ในกรณีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธให้บริการ ในกรณีที่ผู้ออกให้บริการได้ประเมินงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงานว่าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ออกให้บริการรายนั้น ๆ