อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14:22 รอบที่ 3

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  ราคารับซื้อ ราคาขาย
สกุลเงิน ธนบัตร ดร๊าฟ และ
เช็คเดินทาง
โอนผ่านทาง
โทรเลข
ดร๊าฟ/เช็คเดินทาง
และโอนผ่านทางโทรเลข
ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 1 - 2 USD 31.36 - - - 32.96
ดอลลาร์สหรัฐ 5 - 20 USD5-20 31.76 - - - 32.96
ดอลลาร์สหรัฐ 50 - 100 USD50-100 32.21 32.36 32.46 32.71 32.96
ยูโร EUR 34.67 34.8244 34.9644 35.5244 35.77
ปอนด์ GBP 47.5 47.7648 47.9348 48.5748 48.95
เยนญี่ปุ่น JPY 0.2672 0.2688 0.2698 0.2758 0.2803
ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.09 4.1611 4.1751 4.2251 4.27
ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 23.13 23.4023 23.4823 23.9223 24.01
ฟรังก์สวิสเซอแลนด์ CHF 33.04 33.2825 33.4325 33.9825 34.04
ดอลลาร์แคนนาดา CAD 25.15 25.4462 25.5462 25.9962 26.01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 24.47 24.763 24.863 25.333 25.59
โครนเดนมาร์ก DKK 4.47 4.6459 4.6759 4.7759 4.8
โครนาสวีเดน SEK 3.53 3.6936 3.7336 3.8216 3.85
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 24 24.1583 24.2583 24.7583 25.21
มาเลย์เซียริงกิต MYR 8.25 - - - 8.94
อินโดนีเซียนรูเปีย IDR 0.0014 - - 0.00271 0.00359
นอร์เวโครน NOK 3.83 3.9908 4.0108 4.1108 4.13
ไชนิสหยวน CNY 4.85 5.1297 5.1547 5.3247 5.52
โคเรียน วอน KRW 0.0262 - - - 0.0342
รูปีอินเดีย INR - - - - -
รูเบิล รัสเซีย RUB 0.36 - - - 0.64
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch