คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ ไม่มีสมุดเงินฝาก
  • ฝากได้ที่ แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
  • ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส & สปีดดี คลิก