คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ CIMB Preferred

ระยะเวลา 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566

รับคะแนนพิเศษ Preferred Point สูงสุด 10,000 คะแนน เมื่อมีการถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) และ ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) ตั้งแต่ 300,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) และ การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคาร ได้แก่

(1)      ผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Deposit)

(2)      กองทุนรวม (Mutual Fund)

(3)      หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary bond)

(4)      หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary bond)

(5)      ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance)

(6)      หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture)

(7)      ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) ได้แก่

(1)      กองทุนรวม (Mutual Fund)

(2)      หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary bond)

(3)      หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary bond)

(4)      ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance)

(5)      หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)

(6)      ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

Top Products

โปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred