คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง 1 ล้านบาทขึ้นไป* *

15 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2566

 
 
  • แนะนำเพื่อน 1-3 ท่าน ลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้แนะนำรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
  • แนะนำเพื่อนตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้แนะนำรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท
  • ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 15 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2566

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ preferred.cimbthai.com เลือกรายการ "Preferred promotions" ในเมนู "Why Us" 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

    *ผู้ที่แนะนำคือ ลูกค้า CIMB Preferred ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองปัจจุบันกับธนาคาร

    **ผู้ที่ได้รับการแนะนำ (เพื่อน) คือ ลูกค้า CIMB Preferred ที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองหรือเคยลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคารก่อนหน้าปี พ.ศ. 2564 และมาลงทุนในจำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทในระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น