คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

การลงทุน

พิเศษสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในกองทุน เปิดใหม่ “IPO Principal GESG”

พิเศษสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในกองทุน เปิดใหม่ “IPO Principal GESG”

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 9 - 18 พฤษภาคม 2565

 • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกCIMB Preferredรับ 100 Preferred Points เมื่อลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาทในกองทุน “IPO Principal GESG” ผ่านช่องทางCIMB THAI Digital Banking หรือช่องทางโทรศัพท์ในช่วงการเปิดเสนอขายครั้งแรก(IPO) ระหว่างวันที่9 - 18 พฤษภาคม2565
 • สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ์/ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก