คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567  จะได้รับคะแนน Preferred พิเศษเพิ่มเป็น 2 เท่า*

โดยจะได้รับคะแนนจากการลงทุนตามเงื่อนไขสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 5,000 คะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567  

01 - 29 ก.พ. 2567

  • สำหรับสมาชิก CIMB Preferred เมื่อลงทุนใน ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดรอง, กองทุนรวมทุกประเภทที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป, หุ้นกู้อนุพันธ์ และ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นตามที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้น หุ้นกู้ตลาดแรก และ ผลิตภัณฑ์ประกัน) ทุกๆ 100,000 บาท รับ 50 Preferred Points สูงสุดไม่เกิน 5,000 Preferred Points
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ preferred.cimbthai.com หรือ ติดต่อผู้ดูแลบัญชีส่วนตัวของท่าน หรือ โทร. 02 626 7888 ทุกวัน 07:00 น.–22:00 น.

 

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด