คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Discount

Discount 15%: สำหรับบริการรถเช่าเหมาวัน ประเภทรถ Camry, H1 และ Alphard (Silver Voyage Club)

ส่วนลด 15% สำหรับบริการรถเช่าเหมาวัน ประเภทรถ Camry, H1 และ Alphard โดย Silver Voyage Club

Discount 15% (Expires : 31 Dec 2023)

● สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

● กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเดินทางผ่าน Sliver Voyage Club โทร 02 016 9950

● ส่วนลด 15% สำหรับบริการรถเช่าเหมาวัน พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ประเภทรถ Camry, H1 และ Alphard จากราคาปกติดังนี้

    o   ประเภทรถ Camry ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

    o   ประเภทรถ H-1 ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท

    o   ประเภทรถ Alphard ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท

● สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์– 31 ธันวาคม 2566

More information

● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd.  เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. กำหนด

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร. 02 016 9950