คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน 

 

 •  นางสมจิตรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม   2564
 • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารปฏิบัติการ สารสนเทศและปฏิบัติการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2563-เดือนมิถุนายน  2564 ก่อนหน้านี้ เป็นผู้บริหารสนับสนุนและควบคุมการขายเครือข่ายสาขาและสนับสนุนการขาย และ บริหารช่องทางการขายธุรกิจรายย่อยตามลำดับระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-เดือนมีนาคม 2563

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

61

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กรกฎาคม 2564

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี