คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด ตรวจสอบภายใน

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • Senior Audit Manager, Group Internal Audit
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 • ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ASEAN Audit Hub (Excluding Indonesia and Singapore)
 • ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพ