คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นางสาวสิริพรดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 • ระหว่างปี 2529-2535 นางสาวสิริพรทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
 • ต่อมา ได้ดำรงตำแหน่ง Country Head of Audit – Thailand และ Head of ASEAN Hub Audit (ไม่รวมอินโดนีเซียและสิงคโปร์) ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ระหว่างปี 2535-2548 รวมถึงเป็น Head of Compliance ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ ในปี 2549
 • นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็น Senior Audit Manager, Group Internal Audit ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ระหว่างปี 2549-2551 

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

 ไทย

อายุ 

59 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

22 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี