คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด สารสนเทศและปฏิบัติการ

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ - การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • Advisor to President Krungthai Bank Pcl.
 • FEVP, Corporate Operations Division Siam Commercial Bank Pcl.
 • Director of Operation, Technology and IT for Corporate clients Citibank NA.
 • Customer Management Center Head of corporate client
 • Director of Operations and Technology for corporate and consumer
 • Deputy Senior Country Operation Officer
 • Securities / Custody Business Manager
 • Securities / Custody and Funds Administration Service Operations Head
 • FI Operations Head
 • Operations, Head for Foreign Exchange and Remittance Section Bank of Asia Ltd. (HO.)
 • Plant Secretary CPD Thailand Co.,Ltd.