คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด กำกับการปฏิบัติงาน

รักษาการผู้บริหารสูงสุดสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับการปฏิบัติงาน รักษาการผู้บริหารสูงสุดสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา

 • M.A. in Economic Development and Policy Analysis. University of Nottingham, UK.
 • M.B.A. in Finance, University of Texas at San Antonio, USA
 • B.B.A. major: General Management , Chulalongkorn University , Thailand

ประสบการณ์

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Compliance / Executive Vice President
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Compliance & Procedure Sector / Executive Vice President - Director
 • JP Morgan Chase Bank, BKK / JP Morgan Securities (Thailand) Ltd. Compliance Department / Executive Director / Head of compliance