คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นายเศรษฐจักรดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
 • นายเศรษฐจักรมีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานเกือบ 20 ปี
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง Executive Vice President, Compliance and Procedure Sector ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ Executive Vice President, Compliance ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ระหว่างปี 2558-2560
 • ก่อนหน้านั้น ได้ดำรงตำแหน่ง Assistant Vice President, Compliance ธนาคารดอยช์แบงก์ จากปี 2546 ถึงปี 2548 และ Executive Director, Head of Compliance ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส จากปี 2548 ถึงปี 2558

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ 

54 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis, University of Nottingham, U.K.
 • Master of Business Administration in Finance, University of Texas at San Antonio, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด