คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด สื่อสารองค์กร

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

 • M.B.A. National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Bachelor of Education, Chulalongkorn University

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด บมจ. บัตรกรุงไทย 
 • ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Carlsberg Beer Asia Bev 
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Philips Electronic (Thailand)