คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจธุรกิจขนาดใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • AFS Scholarship Student Exchange Program

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารธนชาต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ,  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย