คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน

 

นายฮาฟริซดำรงตำแหน่ง Vice President ที่ Khazanah Nasional Berhad ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในองค์กรหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท Mount Terra Investments Limited บริษัท Mount Gading Ventures Sdn Bhd บริษัท Gunung Nuang Ventures Limited บริษัท Teluk Dalam Investments Limited และบริษัท Pagon Hill Investments Limited ก่อนหน้านี้ นายฮาฟริซเคยทำงานให้กับ Ernst & Young สหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง Audit Manager ระหว่างปี 2555-2557

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย

อายุ

37 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 กันยายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago
 • Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and New Zealand

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - Renggis Ventures Sdn Bhd
 • กรรมการ  - Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd
 • กรรมการ - Tanjung Pinang Investments Limited
 • กรรมการ - Bukit Galla Investments Limited
 • กรรมการ - Pulau Kendi Investments Limited
 • Vice President - Khazanah ของ Nasional Berhad, Malaysia