คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล
 • ประธานกรรมการ 
 • กรรมการและประธานสำรอง ในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 • Member of the Malaysian Institute of Accountants

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - Pure Circle Limited
 • ประธานกรรมการ - Malaysian Investment Banking Association
 • กรรมการ - Asian Banking School Sdn Bhd
 • Trustee - Yu Cai Foundati22on
 • ประธานกรรมการ - CIMB Investment Bank Bhd