คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์,  London School of Economics
 • Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Group Chief Operating Officer - CIMB Group Holding Berhad