คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบันนายโอมาร์ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMB Bank Malaysia และผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจขนาดใหญ่ของกลุ่ม CIMB Group Holding Berhad ก่อนหน้านี้ นายโอมาร์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ จากปี 2561 ถึงปี 2563 โดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นายโอมาร์ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2562

 

นายโอมาร์เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ CIMB Investment Bank Berhad จากปี 2548 ถึงปี 2558 รวมทั้งเป็นกรรมการบริหาร Khazanah Nasional Berhad กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน Malaysia Airlines Berhad และผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจขนาดใหญ่ของกลุ่ม RHB Group ระหว่างปี 2558-2561

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย

อายุ

47 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 มกราคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์)  London School of Economics
 • Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Head, Group Wholesale Banking - CIMB Group Holding Berhad
 • Deputy CEO, Malaysia, CIMB Bank Berhad
 • Director, CGS-CIMB Sdn Bhd
 • Director,CIMB Group Sdn Bhd