คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร CIMB Bank Berhad และ CIMB Group Holdings Berhad นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็น Council Member ของ Asian Institute of Chartered Bankers และ Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) รวมถึงตำแหน่ง Commissionaire ของ CIMB Niaga และเป็น Panel Member ของ Malaysia National Trust Fund

 

ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มและกรรมการบริหารของ  Media Prima Berhad จากปี 2544 ถึงปี 2552 และจากปี 2552 ถึงปี 2559 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ekuiti Nasional Berhad ตลอดจนเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม Permodalan Nasional Berhad จากปี 2559 ถึงปี 2562 อีกทั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร Sime Darby Berhad และ Velesto Energy Berhad ระหว่างปี 2560-2563

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย

อายุ

54 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

6 ตุลาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Arts (MA) (Economics)Cambridge University
 • Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW)

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - CIMB Group Holdings Berhad
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - CIMB Bank Berhad
 • Commissionaire - CIMB Niaga
 • A Panel Member - Malaysia National Trust Fund
 • Council Member - Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) Leadership Council
 • Council Member - Asian Institute of Chartered Bankers