คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร CIMB Bank Berhad และ CIMB Group Holdings Berhad

 

ในปี 2544 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Malaysian Resources Corporation Berhad รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเดียวกันที่ Media Prima Berhad จนกระทั่งปี 2552 จากปี 2552 ถึงปี 2559 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ekuiti Nasional Berhad ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อการจัดการการลงทุนในหุ้นธุรกิจที่มีศักยภาพ ตลอดจนเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม Permodalan Nasional Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของมาเลเซีย จากปี 2559 ถึงปี 2562 อีกทั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร Sime Darby Berhad และ Velesto Energy Berhad ระหว่างปี 2560-2563

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย

อายุ

53 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

6 ตุลาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Arts (MA) (Economics)Cambridge University
 • Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW)

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - CIMB Group Holdings Berhad
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - CIMB Bank Berhad
 • Commissionaire - CIMB Niaga
 • A Panel Member - Malaysia National Trust Fund
 • Council Member - Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) Leadership Council