คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Arts (MA) (Economics)Cambridge University
 • Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ไม่มี

ประสบการณ์

 • กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร, Sime Darby Berhad
 • President & Group CEO of Permodalan Nasional Berhad
 • CEO of Ekuiti Nasional Berhad
 • CEO of Media Prima Berhad