คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลสาขาต่างประเทศ

สาขาต่างประเทศ

CIMB THAI BANK - VIENTIANE BRANCH

 

ที่อยู่:     เลขที่ 010 ถนนล้านช้าง หมู่ 2 บ้านหัสดี เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

โทรศัพท์:   +856 21 255 355


โทรสาร:     
+856 21 255 356

เวลาทำการ:  วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.30 น. - 15.30 น.

วันหยุดทำการ:  วันเสาร์, อาทิตย์

รายละเอียดการให้บริการ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าธนาคาร ดังนี้

 • บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
 • บริการด้านสินเชื่อ
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • บริการโอนเงินในประเทศ
 • เช็ค
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ