คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

2564

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2564 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2564 (ภาษาอังกฤษ)

       

       งบการเงิน ประจำไตรมาตร ที่ 2/2564 (ภาษาลาว)

       

       งบการเงิน ประจำไตรมาตร ที่ 2/2564 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2564 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2564 (ภาษาอังกฤษ)

2563

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 (ภาษาอังกฤษ)

2562

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2562 (ภาษาอังกฤษ)

2561

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2561 (ภาษาอังกฤษ)

2560

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2560 (ภาษาอังกฤษ)