คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

2565

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2565(ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2565 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2565(ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2565 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2565(ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2565 (ภาษาอังกฤษ)

2564

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2564 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2564 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2564 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2564 (ภาษาอังกฤษ)

       

       งบการเงิน ประจำไตรมาตร ที่ 2/2564 (ภาษาลาว)

       

       งบการเงิน ประจำไตรมาตร ที่ 2/2564 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2564 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2564 (ภาษาอังกฤษ)

2563

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 (ภาษาอังกฤษ)

2562

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2562 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2562 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2562 (ภาษาอังกฤษ)

2561

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2561 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2561 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2561 (ภาษาอังกฤษ)

2560

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 4/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 3/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2/2560 (ภาษาอังกฤษ)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2560 (ภาษาลาว)

งบการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1/2560 (ภาษาอังกฤษ)