คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

2564

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2565  (ภาษาลาว)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2565  (ภาษาอังกฤษ)

2563

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2563  (ภาษาลาว)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2563  (ภาษาอังกฤษ)