คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

2564

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2565  (ภาษาลาว)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2565  (ภาษาอังกฤษ)

2563

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2563  (ภาษาลาว)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 31 ธันวาคม 2563  (ภาษาอังกฤษ)