คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม
Awards Association
 • Digital Banking Initiative of the Year 
 • Wealth Management Platform of the Year 
Asian Banking and Finance Award
 • Best Social Media Marketing Initiative of the Year 2021
The Digital Banker
 • Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 • Best Secondary Market Contributor
 • Best Bond Dealer
 • Sales Staff of the Year
Thai BMA Awards 
 • Best Bank for Investment Solutions
 • Best Bank for Investment Solutions, Equity, Rates & FX
 • Best Structured Investment and Financing Solutions – FX and Funds 
The Asset Asian Awards
 • Best THB FX Data Contributor (THB Spot)
 • Best Foreign Currency FX Bank

Refinitiv

 • THOR Pioneer (BOT Awards) 
Bank of Thailand
 • Thailand House of the Year 2021 (Asia Risk Awards)
Asia Risk Awards
 • Best Company to work for in Asia (2019, 2021) 

HR Asia Awards

 • Gold Award Excellence in Graduate Recruitment & Development

HR Excellence Awards

 • Outstanding use of digital channels for improved CX
 • Outstanding transformation in digital CX during COVID19
 • Outstanding digital CX in Banking App Platform

Digital CX Awards 2021

 • Best Local Currency Bond Deal & Most Innovative Deal of the Year
 • Best Equity IPO Deal of the Year in Southeast Asia

Alpha Southeast Asia Awards