คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

จุดเด่นบริการ

บริการต่างๆ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงของเราพร้อมให้การช่วยเหลือคุณผ่านระบบโต้ตอบด้วยเสียงโต้ตอบของเรา ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าใน CIMB THAI Care Center พร้อมให้บริการคุณในเวลาทำการ ตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 19.00 น.

สอบถามบัญชี / เช็ค / ATM 
 • บริการสอบถามยอดบัญชี
 • บริการขอรับ Statement
 • บริการสอบถามสถานะเช็ค
 • บริการสั่งซื้อสมุดเช็ค
 • บริการอายัดเช็ค
 • บริการอายัดบัตรเอทีเอ็ม

 

การชำระเงิน / การโอนเงิน

 • บริการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง

 

สินเชื่อ

 • บริการสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • บริการสอบถามสถานะใบสมัครสินเชื่อ

 

สอบถามข้อมูลอื่น ๆ

 • บริการขอรับข้อมูลบริการของธนาคาร

วิธีสมัครใช้บริการ

ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากประจำออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สมัครได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครใช้บริการได้ที่ CIMB Care Center โทร. 0 2626 7777

วิธีการใช้บริการ

บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงค์กิ้ง 0 2626 7777

กด    01 สมัครบริการพร้อมเพย์
กด    0 อายัดบัตร / ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด    1 บริการด้านบัญชีเงินฝาก
กด    2 อายัดเช็ค
กด    3 เปิดใช้บริการ บัตร Debit / บัตรเครดิต / บัตร Extra Cash
กด    5 สอบถามบริการบัตรเครดิต / บัตร Extra Cash
กด    7 สอบถามผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
กด    9 ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน
กด   *1 ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
กด   *2 สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม

บริการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า - -
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี - -
สอบถามยอดเงินในบัญชีและบัตร -

-

โอนเงินภายในบัญชีตนเอง -

ลูกค้าบุคคลธรรมดาโอนได้สูงสุดไม่เกิน

 

10ล้านบาท/ บัญชี / วัน

 

ลูกค้านิติบุคคลโอนได้สูงสุดไม่เกิน

 

50ล้านบาท/ บัญชี /วัน

 

หากไม่ระบุระบบจะตั้งไว้ที่ 200,000 บาท

โอนเงินภายในบัญชีตนเองนอกเขต (Inter Region) หมื่นละ 10 บาท 
(ขั้นต่ำ 10 บ.)
โอนได้สูงสุดไม่เกิน 
50 ล้านบาท/ บัญชี/วัน
ขอรับรายการเดินบัญชีผ่านเครื่องแฟ็กซ์ - สูงสุด 12 เดือน ย้อนหลัง