• บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงค์กิ้ง

แค่ยกหู ก็เหมือนอยู่ที่ธนาคาร

 

สามารถใช้บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงค์กิ้งได้ทั่วประเทศ ผ่าน

0 2626 7777 ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ใช้บริการง่ายๆ แค่มีเลข

 

เพียงแค่มีเลขที่บัญชีของธนาคารและรหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเอทีเอ็มและรหัส (PIN) ก็สามารถใช้บริการได้

โอนเงินทันใจ

 

โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกันแบบเข้าบัญชีทันที

บริการทางแฟกซ์

 

ขอรับรายการเดินบัญชีผ่านเครื่องแฟ็กซ์ได้สูงสุด 12 เดือน ย้อนหลัง

 • บริการสอบถามยอดบัญชี
 • บริการขอรับ Statement
 • บริการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • บริการสอบถามสถานะเช็ค
 • บริการสั่งซื้อสมุดเช็ค
 • บริการอายัดเช็ค
 • บริการอายัดบัตรเอทีเอ็ม
 • บริการสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • บริการสอบถามสถานะใบสมัครสินเชื่อ
 • บริการขอรับข้อมูลบริการของธนาคาร

เวลาทำการ

บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงก์กิ้งเปิดให้บริการ โดยผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นการโอนสายเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่จะให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น.

วิธีสมัครใช้บริการ

 • ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากประจำออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • สมัครได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครใช้บริการได้ที่ CIMB Care Center โทร. 0 2626 7777

บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงค์กิ้ง 0 2626 7777

กด   01  สมัครบริการพร้อมเพย์

กด   0    อายัดบัตร / ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด   1    บริการด้านบัญชีเงินฝาก

กด   2    อายัดเช็ค

กด   3    เปิดใช้บริการ บัตร Debit / บัตรเครดิต / บัตร Extra Cash

กด   5    สอบถามบริการบัตรเครดิต / บัตร Extra Cash

กด   7    สอบถามผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

กด   9    ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน

กด   *1  ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

กด   *2  สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า - -
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี - -
สอบถามยอดเงินในบัญชีและบัตร - -
โอนเงินภายในบัญชีตนเอง -

ลูกค้าบุคคลธรรมดาโอนได้สูงสุดไม่เกิน

10ล้านบาท/ บัญชี / วัน

ลูกค้านิติบุคคลโอนได้สูงสุดไม่เกิน

50ล้านบาท/ บัญชี /วัน

หากไม่ระบุระบบจะตั้งไว้ที่ 200,000 บาท

โอนเงินภายในบัญชีตนเองนอกเขต (Inter Region) หมื่นละ 10 บาท 
(ขั้นต่ำ 10 บ.)
โอนได้สูงสุดไม่เกิน 
50 ล้านบาท/ บัญชี/วัน
ชำระค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ร้านค้า/ บริษัท
ชำระได้สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท/ บัญชี/ วัน
ขอรับรายการเดินบัญชีผ่านเครื่องแฟ็กซ์ - สูงสุด 12 เดือน ย้อนหลัง