คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

“เปิดอย่างชิล ฝากอย่างฟิน” เลือกรับโค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เปิดอย่างชิล ฝากอย่างฟิน” 

 

เลือกรับโค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

เลือกรับโค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมียอดเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท ภายในสิ้นเดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี และคงยอดเงินฝากภายในเดือนที่เปิดบัญชี

 
 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 3. ลูกค้าใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
 4. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 5. ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ภายในเดือน นับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
 6. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และคงสถานะการใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่เลือกรับโค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเลือกรับนั้นๆทันที
 7. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเลือกรับ โค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์การเลือก / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 8. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 9. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 1,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 • โค้ดส่วนลดSwensens จำกัดเพียง 900 สิทธิ์ สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ที่ร้าน Swensen’s ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • โค้ดส่วนลด Lotus’s จำกัดเพียง 900 สิทธิ์ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
 1. โค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 2. โค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของคูปองแทนเงินสดที่ระบุไว้
 3. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 4. ผลตอบแทนจากการเลือกรับ โค้ดส่วนลด Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6.  ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 22:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Swensen’s : 

 
 1. โค้ดส่วนลด Swensen’s สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษสำหรับการซื้อสินค้า Swensen’s เท่านั้น สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ที่ร้าน Swensen’s ทุกสาขา
 4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ห้ามแคปหน้าจอรายละเอียดคูปองที่, Barcodeแสดง QR Code, รหัสคูปอง เป็นรูปภาพ เพื่อการใช้งาน หรือ ส่งต่อให้บุคคลอื่น เพราะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เจ้าหน้าที่หน้าร้านจะรับดูหน้าจอจริงเท่านั้น
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของร้านค้าหรือธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Lotus’s :

 
 1. โค้ดส่วนลด Lotus’s สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง
 3. ส่วนลดนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา
 4. โค้ดส่วนลด Lotus’s ไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ e-Coupon
 5. ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลง สูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) Bill Payment  และค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 6. การใช้ โค้ดส่วนลด Lotus’s จะต้องกดรับสิทธิ์ที่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้รูปภาพที่มีการบันทึกเก็บไว้ หรือพิมพ์บนกระดาษ 
 7. ส่วนลดจากการใช้โค้ดส่วนลด Lotus’s จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มคลับการ์ด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ศูนย์บริการลูกค้าโลตัส โทร 1430 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 23.00 น.